Samenwerking met andere specialisten

Tandarts

Een orthodontist werkt nauw samen met tandartsen. Soms vindt de tandarts het nodig dat een orthodontist het gebit corrigeert, voordat hij kronen, bruggen of implantaten plaatst. Ook voor andere behandelingen kan het nodig zijn om tanden eerst beter op de plaats te zetten. Voorbeelden daarvan zijn restauratie van de tandkleur of plaatsen van kronen op voortanden.

Schisis

Schisis is een aangeboren afwijking. Er loopt dan een spleet in bovenlip, bovenkaak en gehemelte. Voor de behandeling werken verschillende specialisten samen. De orthodontist begeleidt de kaakgroei en de gebitsontwikkeling.

Kaakchirurg

Ook met kaakchirurgen werkt een orthodontist regelmatig samen. Bijvoorbeeld wanneer voor een chirurgische ingreep eerst het gebit rechtgezet moet worden. De orthodontist plaatst dan voorafgaand aan de chirurgische ingreep een beugel. Daarna corrigeert de kaakchirurg de stand van de kaken met een kaakoperatie. Ook werkt een orthodontist nauw samen bij de behandeling van tanden en kiezen die niet doorkomen. De kaakchirurg legt dan de tanden en kiezen vrij. De orthodontist zet deze tanden en kiezen met beugels netjes in de rij.

Behandelteam

Ook bij de behandeling van problemen aan kaakgewrichten zijn orthodontisten betrokken, samen met fysiotherapeuten, kaakchirurgen, psychologen en tandarts-prothetisten. De orthodontist corrigeert dan met beugels de stand van het gebit. Het gebit past daardoor bij het kauwen en bijten beter op elkaar. Zo functioneert het kaakgewricht beter en wordt abnormale slijtage van het gebit voorkomen.